Ulaştırma Mevzuatı

Günümüzde ulaştırma sektörü oldukça geniş bir yapıya sahiptir, taşımacılığın her geçen gün daha da arttığı ulaştırma sektörü sürekli olarak gelişmektedir. Ulaştırma mevzuatı yolcu, yük ve eşya taşımacılığının nasıl olacağı, sürücülerin nasıl araba kullanması gerektiğini, sürücülerin hangi kurallara uyması gerektiği, bu kurallara uyulmaması durumunda karşılaşılacak cezaları , sürücülerin hangi belgeler ile trafiğe çıkması gerektiği gibi uygulamalar bu mevzuatta yer almaktadır. Geniş bir uygulamaya sahip olan bu konu zorunlu hale getirilmiştir.
• Ülkemizde yolcu taşıma ve yük taşıma işlemlerinin çoğunluğu karayolları üzerinde yapılmaktadır. Ulaştırma Mevzuatı kural ve maddelerden oluşan bir mevzuattır.
• Bu mevzuat ile karayolları taşımacılığının, ülke ekonomisine katkısı ele alınmış olup, taşıma yapılırken yolcu, sürücü güvenliği sağlanmaktadır.
• Kargo firmaları, acente firmaları, kargo ambarları ve buna benzer sektörleri düzene sokarak, taşıma yapılırken, bu firmalarda görev alan kişilerin hak ve sorumluluklarını korumak ve bunları belirlemek bu mevzuatın görevlerindendir.
• Bu kanun il sınırları içinde taşıma işlemi yapan, yolcu ve eşya taşıyan, acente firmaları veya kargo firmalarında çalışan tüm ilgili birimleri kapsamaktadır.
• Ulaştırma Mevzuatı ulaştırma bakanlığı tarafından yakından takip edilen bir konudur.
• Bu mevzuata göre birtakım belgeler sürücüler tarafından alınması gerekmektedir.
• Bu belgeler zorunlu olarak bu sektörlerde yer alan yetkililer veya sürücüler tarafından alınması zorunlu olan belgelerdir.
• Ulaştırma Mevzuatı bununla beraber yetki belgelerini de zorunlu olarak sektöre sunmuştur.
Bu belge otomobil ve otomobil ile yolcu taşımacılığı yapan ve oto kiralama yapan işletme belgesidir. Bu belgeler işletme sahipleri tarafından çok fazla tercih edilmektedir.

ULAŞTIRMA MEVZUATI DERSİNİN ÖNEMİ

Ülkemizde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ulaştırma faaliyetleri olan kara, deniz, hava ve demir yolları ulaşımı ve haberleşmesi adı altında farklı olan beş ana dalda hizmet vermektedir. İster şehir içi isterse uluslararası ticari taşımacılık yapacak olan şoför adayları Ulaştırma Bakanlığı tarafından beş ana dalda yürütülmekte olan ulaştırma mevzuatını iyi bilmeleri gerekmektedir. 

İçerik olarak derse bakacak olursak bu ders kurslarda üç bölümde verilmekte olup konular ise karayolu taşıma kanunu ve yönetmeliğinin öğrenilmesi, ders içinde sürekli duyulacak olan bazı farklı terimlerin öğrenilmesi için bir bölüm, geçiş ücretleri, para cezaları ödenme süreleri ve ücret ve zaman tarifeleri gibi maddelerde oluşmaktadır.

KARAYOLU TAŞIMA VE YÖNETMELİĞİ KONUSU HAKKINDA

Taşıma mevzuatı adlı ders adı altında verilecek olan bu konu kapsamında Türkiye karayollarında yapılacak taşımalar için uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verilecektir. Bahsi geçmekte olan bu konu kanunlara göre oluşturulmuş olan taşıma mevzuatının temelini oluşturmaktadır. Karayollarında yapılan taşımacılığın milli gelirin gerektirdiği şekilde düzenlenmesi, taşımacılık sırasında düzenin sağlanması ve güvenli bir ortam oluşturulması gibi konular ele alınmaktadır.

Ayrıca taşıması yapılan yolcuların nitelik, hak ve sorumluluklarını belirlemek ve karayolu taşımacılığı ile diğer tüm taşımacılık türlerinin birbirlerini tamamlayacak biçimde koordineli olarak çalışmasını amaçlayan konuları da içerisinde barındırmaktadır. Bunlar ile birlikte kanunun kapsayıp kapsamadığı konulara da taşıma mevzuatı isimli bu derste değinilecektir. Bütün bunlar ile birlikte de mevzuata dahil olan yetki belgesi almak konusu hakkında da derslerde bilgiler katılımcılara sunulacaktır.

YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLER

Ticari taşıtların karayollarında yapacakları ulaştırma faaliyetlerinde yanlarında bulundurması gereken uygun bir belgeyi Ulaştırma Bakanlığından alması gerekmektedir. Ayrıca taşıma mevzuatına göre bakanlıktan alınan yetki belgesinin yanında bir de firmalar seferler düzenlerlerken yanlarında taşıt niteliklerini ve sayısını göstermekte olan taşıt belgeleri ile taşıma yapan kişinin taşıt belgesine kayıtlı olan her taşıtı için düzenlenmiş olan ve taşıtta bulunması zorunlu olan taşıt kartını da bulundurması zorunludur. Yetki belgesinin alınması için bir takım belge ve yapılması gereken durumlar mevcuttur. İlk olarak yetki almak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması beklenmektedir.

Daha sonra kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre oluşturulmuş olması gerekmektedir. Firmanın ilgili ticaret odaları ve sanayi odalarına kayıt olması gibi durumlar da yetki belgesi almak isteyen kişileri yakından ilgilendiren konulardır. Bunlar ile birlikte birkaç maddeye daha sahip olan yetki belgesi alma koşulları için aynı zamanda bakanlık tarafından belirlenmiş belge ücretini de yatırmak gerekmektedir.


Referanslar
1
2
3
4
5
6
7