Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik Belgesi

Araç sürücülerinin alması gereken en önemli eğitimlerden biri olan psikometri, dikkat dağınıklığı, algı, hafıza ve muhakeme yeteneklerinin kontrolü için yapılan bir testten geçme sürecidir.Psikomotor becerileri,tepki hızı, koordinasyon yeteneği içeren bu teknik, sürücü adayları için önemli bir yere sahiptir. Psikoteknik belgesi özellikle ticari araç kullanan kişiler için önemli olan bu belge kontrol, ani bir duruma karşı gösterilen tepki, saldırganlık, risk almak gibi durumlarda kişilerin yöntem ve becerilerini test etmektedir. Sürücülerin davranış ve kişilik özellikleri, psikomotor becerileri test edilir ve sürücü olmaya bedensel veya zihinsel hiçbir engeli bulunmadığına kanaat getirilir. Trafikte diğer sürücülerin ve yaya güvenliği için önemli bir belge olan psikoteknik belgesi, ticari araç sürücülerinin ve uzun yol şoförlerinin psikolojik durumlarını kontrol altına almak için önemli bir belge niteliğindedir. 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği 34.madde, e bendi gereği, şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları yasal olarak zorunludur.

Psikoteknik Nedir

Psikoteknik nedir ? Güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız ve mesafe tahmini gibi zihinsel becerilerin; göz koordinasyonu, el ve ayak koordinasyonu, öz tutum, davranış ,alışkanlık, saldırganlık, sorumluluk, gibi kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli sistem kullanılarak ölçülebildiği bir test sistemidir.Bu test sayesinde sürücünün, trafiğe çıkabilme ve asgari düzeyde araç sürebilme yetenekleri olup olmadığına ve trafik kurallarına uyma eğilimine sahip olup olmadığına bilimsel yöntemler ile sonuca varılması sağlanır. Psikoteknik test , psikoteknik merkezlerinde bir dizi testten oluşan ve toplamda 1 saat süren psikoteknik değerlendirme sürecinde psikiyatri uzmanı ve psikologlar görev yapmaktadır. 

Psikoteknik Test Nelerden Oluşur?

Psikoteknik değerlendirme merkezlerinde psikiyatri uzmanı ve psikologlar ile yaklaşık bir saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Dikkat testi, 
 • Muhakeme testi, 
 • Koordinasyon testi, 
 • Seçici dikkat testi, 
 • Hız mesafe tahmin testi, 
 • Çarpışma tahmin testi, 
 • Görsel algı bellek testi, 
 • Kişilik testi, 
 • Görsel süreklilik testi, 
 • Çevresel görsel görüş testi, 
 • Tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi 

gibi testler uygulanır.

 


Benzer İçerik

Psikoteknik Nedir
Psikoteknik Nedir

Psikoteknik Nedir Psikoteknik, aslında psikoloji kapsamında değerlendirilen bir ifadedir. Psikoteknik, bireylerin çalışma şarrtlarına ne kadar uyum sa…

Psikiyatri Muayenesi
Psikiyatri Muayenesi

Psikiyatri Muayenesi Psikoteknik iki aşamadan oluşur önce psikolog nezaretinde psikoteknik testi yapılır. Psikoteknik testinden alınan sonuç ile en fa…

Psikoteknik Fiyatları
Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik Fiyatları İnsan davranışları ve zihinsel süreçlerini inceleyen ve bunların altında yatan sebepleri irdeleyen psikoloji biliminin yan dalla…