Psikoteknik Sorgulama

Psikoteknik Sorgulama

Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği psikoteknik merkezleri tarafından psikolog aracılığı ile yapılan 1 saat süren ve bir dizi testen oluşan psikoteknik test sonucunda, psikoteknik değerlendirme raporunun özel veya devlete bağlı sağlık kuruluşlarından psikiyatrist onayından geçtikten sonra adınıza düzenlenen ve sürücülük yapmanıza hiçbir engel olmadığını belirten belgelere psikoteknik belgesi denilmektedir.Psikoteknik değerlendirme, sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek seviyelerini ve bu yeteneklerin bilgisayar destekli testler ile ölçülmesi anlamına gelmektedir.Ticari araç sürücülerinin alması gereken psikoteknik belgesi sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanması gereken bir değerlendirme sistemidir.Psikoteknik belgesine sahip olmak için bazı testlerden geçmeniz gerekmektedir.Psikoteknik testleri şu şekildedir;

 Sürücülere uygulanacak olan değerlendirmenin asgari süresi en az 1 saattir. Psikoteknik testlerinde;

  • Zihinsel ve Yetenek Becerilerine,
  • Dikkat Yeteğine,
  • Muhakeme Yeteneğine,
  • Hız ve Mesafe Algılama Yeteneğine
  • Şekil Algılama da Görsel Süreklilik Yeteneğine,
  • Geniş Görüş Alan İçerisinde Uyaran Fark Etme Yeteneğine
  • Tepki Hızına,
  • Koordinasyon Yeteğine 

bakılır.

Psikoteknik Belgesi Sorgulama

Psikoteknik merkezlerinden alınan bu belgeler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden verilmeye başlanmıştır.Her 5 yılda bir yenilenen psikoteknik belgeler burada görüntülenmektedir. Psikoteknik belgesi sorgulama sağlık Bakanlığı tarafından geliştirdiği e-Rapor sayesinde günü dolmamış belgeniz var ise sorgulamak için e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra  e-İmzalı Psikoteknik Değerlendirme Raporları Sorgulama ekmesine gidilir ve orada psikoteknik raporunu görüntüleyebilirler. Psikoteknik rapor sorgulamasında mevcut bulunan raporunuzu görüntüleyemiyorsanız ilgili kurumunuza gidip danışabilirsiniz. 2019 öncesi Psikoteknik raporlarının (psikiyatrist ve il Sağlık Müdürlüğü onaylı) e-Nabız sistemine yüklenmiş ve online olarak sorgulanmaktadır. 2020 itibari ile oluşturulan psikoteknik raporlarına e-Devlet kapısından ulaşılabilmektedir.2019 öncesi Psikoteknik belgesi veren yetkili kurumlar Sağlık Müdürlüklerince ıslak imza ve mühür ile onaylanmış raporların bir kopyasını belge sahibine vermek ve  kendisinde kalan kopyasını saklamak zorundadır.İşe girişlerde talep edilen psikoteknik belgenizi e-Devlet üzerinden sorgulatabilir ve çıktısını alabilirsiniz.


Benzer İçerik

Psikoteknik Nedir
Psikoteknik Nedir

Psikoteknik Nedir Psikoteknik, aslında psikoloji kapsamında değerlendirilen bir ifadedir. Psikoteknik, bireylerin çalışma şarrtlarına ne kadar uyum sa…

Psikiyatri Muayenesi
Psikiyatri Muayenesi

Psikiyatri Muayenesi Psikoteknik iki aşamadan oluşur önce psikolog nezaretinde psikoteknik testi yapılır. Psikoteknik testinden alınan sonuç ile en fa…

Psikoteknik Fiyatları
Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik Fiyatları İnsan davranışları ve zihinsel süreçlerini inceleyen ve bunların altında yatan sebepleri irdeleyen psikoloji biliminin yan dalla…