Psikoteknik Belgesi Nasıl Alınır?

Psikoteknik Belgesi Nasıl Alınır

Psikoteknik belgesi nasıl alınır? Psikoteknik belgesi almak isteyen sürücülerin, ikamet ettikleri ilin, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan teste girmeleri gerekmektedir. Adaylar test sonrası alınan psikoteknik raporu ile birlikte özel veya devlete bağlı sağlık kuruluşlarından bir psikiyatri uzmanına muayene olurlar. Muayene sonrasında raporlar İl ya da İlçe Sağlık Müdürlüklerinde onaylanır. Uzun süreli araç kullanacak kişilerden istenen bu rapor, Sağlık Bakanlığı denetimindeki kurumlar tarafından kişinin bedensel ve zihinsel durumunun sürücü olmaya engel olmadığı durumlarda verilir. Psikolog eşliğinde 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan test sonucu, sürücü olmaya engel olmayan adaylar psikoteknik belgesi almaya hak kazanır. Peki bu raporu kimler alabilir?

 • Uzun yol şoförleri
 • 26 yaşından büyük olan adayların, otobüs kullanması durumda
 • 63 yaşından gün almamış sürücü adayları
 • Hiçbir suçtan cezai ehliyeti bulunmayanlar
 • İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar,

bu belgeyi almaya hak kazanırlar.

Psikoteknik raporu, uzun yol araçlarının sürekliliği açısından büyük önem arz eder. Trafikte herhangi bir facia ve ani bir duruma yol açmamak için bu belgeyi almak şarttır. Sürücüler her 5 yılda bir aynı süreçten geçmeli ve belge yenilemeleri şarttır.Eğer sağlığınızla ilgili bir probleminiz varsa trafiğe çıkmamalı veya yerinde olduğunu kanıtlayan psikoteknik belgesi almanız gerekmektedir.

Psikoteknik Belgesi Nereden Alınır?

Psikoteknik belgesi alımı İl Sağlık Müdürlüğünce yetkilendirilmiş merkezlerde ve İl Sağlık Müdürlüğünce yetkilendirilmiş kurumlardan alınabilmektedir. Psikoteknik belgesi ne işe yarar ? İlk Sağlık Müdürlüğünce yetkilendirilen merkezler aracılığıyla sürücülerin araç kullanımıda güvenliklerini sağlayacak psikomotor yetenek ve zihinsel düzeyleri ölçümü; bu yetenek alanları bilgisayarlı ortamlarda testler aracılığı ile ölçüm sağlanmaktadır.Bu ölçümler sonucunda yeterli puan alıp yeterlilik testini geçen kişiler psikomotor ve psikoteknik test belgesine sahip olmaktadır. Psikoteknik testi kaç saat sürmektedir?
Sürücü adaylarına uygulanacak olan değerlendirme kriterlerinin asgari süresi minimum 1 saat sürmektedir. Psikoteknik değerlendirme sürecinde sürücülerin;

 • Zihinsel ve Yetenek Becerilerine
 • Muhakeme Yeteneğine
 • Dikkat Yeteğine
 • Koordinasyon Yeteğine
 • Hız ve Mesafe Algılama Yeteneğine
 • Geniş Görüş Alan İçerisinde Uyaran Fark Etme Yeteneğine
 • Şekil Algılama da Görsel Süreklilik Yeteneğine
 • Tepki Hızına

bakılır.

Psikoteknik Fiyatları Nedir?

Psikoteknik fiyatları özel ve resmi kuruluşlarda uygulanan psikoteknik değerlendirme asgari ücretini, değerlendirmenin uygulandığı ilin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ile kararlaştırılır. Asgari ücretin belirlenmesi haksız rekabetin önüne geçmek ve kalite standartlarını belirlemede büyük rol oynamaktadır.


Benzer İçerik

Psikoteknik Nedir
Psikoteknik Nedir

Psikoteknik Nedir Psikoteknik, aslında psikoloji kapsamında değerlendirilen bir ifadedir. Psikoteknik, bireylerin çalışma şarrtlarına ne kadar uyum sa…

Psikiyatri Muayenesi
Psikiyatri Muayenesi

Psikiyatri Muayenesi Psikoteknik iki aşamadan oluşur önce psikolog nezaretinde psikoteknik testi yapılır. Psikoteknik testinden alınan sonuç ile en fa…

Psikoteknik Fiyatları
Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik Fiyatları İnsan davranışları ve zihinsel süreçlerini inceleyen ve bunların altında yatan sebepleri irdeleyen psikoloji biliminin yan dalla…