Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik Fiyatları

İnsan davranışları ve zihinsel süreçlerini inceleyen ve bunların altında yatan sebepleri irdeleyen psikoloji biliminin yan dallarından birisi psikotekniktir. Psikoteknik, daha çok çalışma psikolojisinin bir dalı olarak da değerlendirilebilir. Bir bireyin çalışma için gerekli ön koşul bedensel ve zihinsel şartları sağlayıp sağlamadığı, çalışma saatleri içerisinde göstereceği en yüksek performans düzeyini belirlemeye çalışan sıralı testler dizinidir. Bu testlerle bireyin algı, hafıza, dikkat gibi zihinsel becerileri; el,ayak ve göz koordinasyonu gibi psikomotor davranışları, aynı zamanda kişisel tutum ve tavırları da ölçülmektedir. Bu testlerin tamamı bilgisayar tabanlı bir program aracılığıyla uygun psikoteknik fiyatları ile bir saat içerisinde kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde yapılmaktadır.

Psikoteknik daha kapsamlı ele alınacak olursa, sürücülerin hem kendileri hem de halk adına daha güvenilir şekilde araç kullanmaları için yardımcı bir test süreci olduğu söylenebilir. Bu süreç içerisinde ehliyet almak isteyen bireylerde başta psikomotor yeterlilikler göz önünde bulundurularak çeşitli testler de yapılmaktadır ki bunların en başında bireyin göz sağlığı gelir. Göz sağlığının teyiti verildikten sonra diğer el bacak koordinasyonları ve önemli faktörlerden bir diğeri olan zihinsel test süreçleri yapılır. Zihinsel olarak engeli bulunan ya da psikolojik travma içerisinde olan bireylerin tespiti psikoteknik değerlendirmeler yapılarak tespit edilir ve olası trafik kazalarının yaşanmaması için önceden tedbirler alınır.

Psikoteknik değerlendirme neden yapılmalıdır?

Bireylerin en başta psikomotor yetersizlikleri varsa bunlar tespit edilerek olası trafik kazaları önlenebilir. Bireyin herhangi bir psikolojik rahatsızlığından ötürü ani gelişebilecek durumlara karşı, halkın ve bireyin can ve mal güvenliği için baştan tedbir alınabilir. Aynı zamanda bu testlerin yapıldığı birey, kendi psikomotor yeterliliklerinin ve zihinsel becerilerinin de farkına vararak daha bilinçli bir sürücü olur. Hem bireyin ve halkın sağlığı korunmuş hem makul psikoteknik fiyatları ile de cebiniz korunmuş olur.

Türkiye’de yapılan psikoteknik testleri; ticari taşıtlar için ve ceza ve ehliyet alıkoymaları sebebiyle iki türlü yapılmaktadır. Psikoteknik raporu için 2 resim, nüfus cüzdanı ve ehliyet fotokopisi yeterlidir. Psikoteknik belgesi fiyatları ise oldukça makul bir fiyattadır. Bu sebeple beş yılda bir gerçekleştirmeniz gereken bu test için fazla miktarlarda para ödemeye lüzum yoktur. Psikoteknik raporu için gerekli olan testler, uygun psikoteknik fiyatları ile birleştirilerek bireyle sunulur. Bu testler paralelinde birey kendi sorumluluklarını yerine getirmenin bilince olarak varsa herhangi bir engelinin de farkına vararak ilk önlemlerini almış olacaktır.

Bireylerin bu aşamada tek yapması gereken, ilgili merkezlere uğrayarak ve gerekli evrakları sağlayarak kendilerini zorlamayacak psikoteknik fiyatları ile gerekli uygulamaları yaparak bu rapora sahip olmaktır. Sonrasında ise psikoteknik raporuna sahip kişi güvenli bir şekilde sürücülüğüne başlayabilir, veya alkol sebebiyle ehliyeti alındıysa geri alıp tekrar sürücülüğüne devam edebilmektedir.


Benzer İçerik

Psikoteknik Nedir
Psikoteknik Nedir

Psikoteknik Nedir Psikoteknik, aslında psikoloji kapsamında değerlendirilen bir ifadedir. Psikoteknik, bireylerin çalışma şarrtlarına ne kadar uyum sa…

Psikiyatri Muayenesi
Psikiyatri Muayenesi

Psikiyatri Muayenesi Psikoteknik iki aşamadan oluşur önce psikolog nezaretinde psikoteknik testi yapılır. Psikoteknik testinden alınan sonuç ile en fa…

Psikoteknik Fiyatları
Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik Fiyatları İnsan davranışları ve zihinsel süreçlerini inceleyen ve bunların altında yatan sebepleri irdeleyen psikoloji biliminin yan dalla…