Psikoteknik Belgesi Nereden Alınır?

Psikoteknik Belgesi Nereden Alınır

Psikoteknik belgesi İl Sağlık Müdürlüğünce yetki verilen merkezlerde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen kurumlardan alınır.Psikoteknik belgesi,İlk Sağlık Müdürlüğünce yetki verilen merkezlerden sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayacak zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri; bu yetenek alanlarında bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçüm sağlanır.Ölçüm sonucunda yeterlilik testi geçen kişiler psikoteknik test belgesine sahip olurlar.Peki psikoteknik testi ne kadar sürüyor? Sürücülere uygulanacak olan değerlendirmenin asgari süresi en az 1 saattir. Psikoteknik değerlendirmede sürücülerin;

  • Zihinsel ve Yetenek Becerilerine,
  • Dikkat Yeteğine,
  • Muhakeme Yeteneğine,
  • Hız ve Mesafe Algılama Yeteneğine
  • Şekil Algılama da Görsel Süreklilik Yeteneğine,
  • Geniş Görüş Alan İçerisinde Uyaran Fark Etme Yeteneğine
  • Tepki Hızına,
  • Koordinasyon Yeteğine bakılır.

Benzer İçerik

Psikoteknik Nedir
Psikoteknik Nedir

Psikoteknik Nedir Psikoteknik, aslında psikoloji kapsamında değerlendirilen bir ifadedir. Psikoteknik, bireylerin çalışma şarrtlarına ne kadar uyum sa…

Psikiyatri Muayenesi
Psikiyatri Muayenesi

Psikiyatri Muayenesi Psikoteknik iki aşamadan oluşur önce psikolog nezaretinde psikoteknik testi yapılır. Psikoteknik testinden alınan sonuç ile en fa…

Psikoteknik Fiyatları
Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik Fiyatları İnsan davranışları ve zihinsel süreçlerini inceleyen ve bunların altında yatan sebepleri irdeleyen psikoloji biliminin yan dalla…