Psikoteknik Değerlendirme Süresi

Psikoteknik Değerlendirme Süresi

Gelişen çağ ile birlikte insanların duygu ve düşünceleri, zihinlerinde yatan gerçekler gibi insanla ilgili pek çok konu artık daha çok önemser olmuştur. Bu doğrultuda gittikçe önemi artan psikoloji bilimi de içerisinde barındırdığı yan dallarla insan hayatını kolaylaştıran bazı teknolojik oldular için de yardımcı kaynak olmuştur. Bunlardan bir tanesi ise çalışma psikolojisi başlığı altında incelenecek olan psikotekniktir. Psikoteknik, bireylerin bedensel, zihinsel ve ruhsal bütünlüğünü araştıran testler bütünüdür denilebilir. Fakat bu testlerin hitap ettiği kitle ehliyet sahibi sürücüler olmakla birlikte, bu konu hakkında daha ayrıntılı bir açıklama yapmak gerekir.

Bahsedildiği üzere psikoteknik ehliyeti olan sürücü adaylarına yapılan testler bütünüdür. Peki neden yapılır, hangi ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmıştır? Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de trafik kazalarının yol açtığı ölümler oldukça fazladır. Bunun önlemini almak içinse çeşitli çalışmalar yapılmıştır ki bunlardan bir tanesi de psikoteknik değerlendirmelerdir. Psikoteknik değerlendirmelerle birey, trafiğe çıkabilecek yeterli bedensel, zihinsel ve ruhsal bütünlüğe sahip mi, bunlar test edilir ve psikoteknik değerlendirme süresi içerisinde elde edilen veriler doğrultusunda bireyin raporu hazırlanır.

Psikoteknik değerlendirme süresi içerisinde bireyin el, kol ve göz koordinasyonu çok önemlidir. Özellikle trafiğe çıkacak olan sürücünün göz sağlığı bu aşamalarda dikkatlice test edilir ve gerekli sağlık koşulları sağlanmadığı takdirde bu rapora olumsuz şekilde yansıtılır. Bir diğer aşama olan zihinsel sağlıkta ise bireyin zihin engeli olup olmadığı, herhangi bir psikolojik bunalım ya da travma geçirip geçirmediğine bakılır. Hatırda tutabilme, dikkat gibi çeşitli unsurlara bakılır. Çünkü trafiğe çıkacak olan bireyin herhangi bir psikolojik rahatsızlığı ya da dikkat edebilme gibi basit bir duruma odaklanamama sorunu varsa hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını olası bir tehlikeye sokması olağandır. Bu sebepten bireyin zihinsel durumu da, tıpkı psikomotor özellikleri kadar önemlidir.

Son olarak bireyin psikoteknik değerlendirme süresi içerisinde tutarlı davranışlar sergilemesi, daha çok normal bir birey profili çizmesi de önemli bir kriterdir. Tüm bu kriterler sağlandığı takdirde bireyin psikoteknik değerlendirme süresi tamamlanır ve raporu hazırlanır.

Psikoteknik rapor alacak bireylerin bu rapor için iki adet vesikalık fotoğrafa, nüfus cüzdanı fotokopisine ve ehliyetlerinin fotokopisine ihtiyaç vardır. Bu evraklar sağlandığı takdirde ilgili kurumlarda bir saat süren, bilgisayar tabanlı programlar aracılığıyla testler yapılır. Bir saatin altında kalan testler ise geçersiz sayılmaktadır.

Türkiye’de psikoteknik değerlendirme süresi beş yılda birdir. Her beş yılda bir sürücüler bu testi yaptırarak hem sorumluluklarını yerine getirmiş olmanın bilinciyle hareket edecek, hem de kendi ve halkının güvenliği için üzerine düşen vazifeyi yapmış olacaktır. Hem kısa sürede, hem de uygun bir fiyata beş yılda bir gerçekleştirilen bu testlerle trafikteki güvenliğin tedbiri baştan alınmış olacaktır.Psikoteknik belgesi sayfamızı incelemenizi tavsiye ediyoruz.


Benzer İçerik

Psikoteknik Nedir
Psikoteknik Nedir

Psikoteknik Nedir Psikoteknik, aslında psikoloji kapsamında değerlendirilen bir ifadedir. Psikoteknik, bireylerin çalışma şarrtlarına ne kadar uyum sa…

Psikiyatri Muayenesi
Psikiyatri Muayenesi

Psikiyatri Muayenesi Psikoteknik iki aşamadan oluşur önce psikolog nezaretinde psikoteknik testi yapılır. Psikoteknik testinden alınan sonuç ile en fa…

Psikoteknik Fiyatları
Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik Fiyatları İnsan davranışları ve zihinsel süreçlerini inceleyen ve bunların altında yatan sebepleri irdeleyen psikoloji biliminin yan dalla…