Psikoteknik


Psikoteknik

Psikoteknik

Psikoteknik, özel cihazlar kullanılarak kişilerin zihinsel ve psikomotor yeteneklerinin ölçülmesini sağlayan bir testir.Psikoteknik değerlendirme, sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek seviyelerini ve bu yeteneklerin bilgisayar destekli testler ile ölçülmesi anlamına gelmektedir.

Psikometrik

Psikometrik ,bireylerin bazı davranışlarının ve direkt olarak ölçülmesi mümkün olmayan zeka,tutum, yetenek gibi özelliklerinin bir takım yöntemler kullanılarak ölçmeye imkan sağlayan bilime psikometrik denir.

Psikoteknik Değerlendirmenin Amacı Nedir?

Psikolojinin çalışma odaklı yan bilim dalı olan psikoteknik,kişilerin belirli bir konu olan işler için odaklanma ve yeterliliğinin araştırılmasıdır. Sürücü adaylarının trafikte zihinsel ve bedensel bazı özelliklerinin teste tutulmasıdır tabidir. Olumlu sonuçlanan testler ile trafiğe çıkan sürücüler daha dikkatli, daha sabırlı araç kullanmaktadırlar. Kişilerin belirli işleri yapabilmeleri konusunda yeterliliğe sahip olunup olunmadığı bu belgeler sayesinde anlaşılır. Bireylerin psikomotor yeteneklerinde bir sorun var ise bu testler sayesinde anlaşılır ve olası kaza durumlarının önüne geçilmiş olunur. Ayrıca bu testler sayesinde bireyin herhangi bir psikolojik rahatsızlığından dolayı trafikte oluşabilecek olası ani bir davranış bozukluğuna engel olunur.

Psikoteknik Test Nedir?

Psikoteknik nedir? Psikoteknik testi, Sağlık Bakanlığı denetiminde yetkili kurumlar tarafından kişinin bedensel ve ruhsal durumunun sürücülük yapmaya yeterli olup olmadığı psikologlar tarafından onaylanmış cihazlarda 1 saat süren test ölçümlerine verilen isimdir. Peki bu testler nedir?

 • Dikkat testi,
 • Muhakeme testi,
 • Koordinasyon testi,
 • Seçici dikkat testi,
 • Hız mesafe tahmin testi,
 • Çarpışma tahmin testi,
 • Görsel algı bellek testi,
 • Kişilik testi,
 • Görsel süreklilik testi,
 • Çevresel görsel görüş testi,
 • Tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi

gibi testler uygulanır.

Psikoteknik Belgesi Nedir?

Psikoteknik belgesi, yetkili psikoteknik merkezleri tarafından psikolog ile yapılan psikoteknik test sonucunda, psikoteknik değerlendirme raporunun özel veya devlete bağlı sağlık kuruluşlarından psikiyatrist onayından geçtikten sonra adınıza düzenlenen ve sürücülük yapmanıza hiçbir engel olmadığını belirten belgelere psikoteknik belgesi denilmektedir. Değerlendirme raporunuz resmi kurumlarca onaylandıktan sonra Psikoteknik belgesine sahip olabilirsiniz. Mevzuata göre belirlenen zaman içerisinden onaylanmayan belgeler geçersiz sayılır. Onaylanan belgelerin süresi 5 yıldır. 5 yılda bir yenilenmesi gereken bu belgenin, yenilenmesindeki amaç uzun yolculukların ve yılların insanlar üzerindeki psikolojik etkisinden kaynaklanmaktadır.

Psikoteknik Fiyatları Nedir?

Psikoteknik fiyatları , özel ve resmi kuruluşlarda uygulanan psikoteknik değerlendirme asgari ücretini, değerlendirmenin uygulandığı ilin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ile kararlaştırılır. Asgari ücretin belirlenmesi haksız rekabetin önüne geçmektedir.