Psikoteknik Nedir

Psikoteknik Nedir

Psikoteknik, aslında psikoloji kapsamında değerlendirilen bir ifadedir. Psikoteknik, bireylerin çalışma şarrtlarına ne kadar uyum sağlayabildiğini, dayanıklılığını, o işi yaparken yaptığı işte ne kadar zaman geçireceği, çalıştığı saatler boyunca ne kadar verimli olabileceğini kapsamlı olarak araştıran bir yöntemdir. Bu yöntem uygulanırken ayrıca kişilerin fiziksel olarak bir kusuru bulunup bulunmadığını testler uygulanarak karar verilir. Kısaca psikoteknik, ehliyet almak isteyen kişilerin ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olup olmadığını anlamak için yapılan bir yöntemdir. Psikoteknik Nedir ? Ayrıntılı bir şekilde anlatmak gerekirse psikoteknik, ehliyet almak isteyen kişilere göz muayenesi, el ve ayak kullanımının uygunluğu gibi etkenler ölçülmektedir.

Ehliyet almak isteyen sürücü adayların gerekli ölçümleri yapılır ve yeterli donanıma sahip olup olmadığını anlaşılır. Ehliyet almak istiyorsanız bazı gerekli testlerden ve eğitimlerden olumlu bir şekilde geçmeniz gerekmektedir. Bu eğitimler ve testler ile trafikte anlayışlı ve trafik kurallarına dikkat eden sürücü bireylerin oluşmasını sağlanır.Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından ehliyet almak isteyen kişilere yapılan testler sonucu verilen belgedir.

Psikoteknik Fiyatları Nedir

Psikoteknik, insan davranışlarını ve bu davranışların altında yapan sebepleri inceleyen psikoloji biliminin bir dalıdır.Daha çok çalışma psikolojisi inceleyen bu yan bilim dalı bireyin çalışma için gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığına bakmaktadır. Çalışacak bireylerin işe bedensel ve zihinsel uygunluğu taşıyıp taşımadığını, çalışma saatlerinde göstereceği en yüksek verimini, çalışma saatlerine uyum sağlayıp sağlayamadığını anlamamızı sağlayan testler bütünüdür. Yapılan bu testler ile bireyin algı, hafıza dikkat gibi zihinsel becerileri; el ve ayak kullanımı, göz koordinasyonu, kişisel tutumları ve tavırları ölçülmektedir. Psikoteknik fiyatları oldukça makul bir seviyededir. Firmamızdan alacağınız beş yılda bir istenen bu testler için fazla para ödemenize gerek kalmamaktadır.

Psikoteknik Belgesi

Trafik kazalarını en aza indirmek ve sürücünün tepkilerini ölçmek için uygulanan bir yöntemdir.Psikoteknik belgesi almak için , dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi gibi testler uygulanır.

Psikoteknik

Araç sürücülerinin alması gereken belgelerden biri olan psikoteknik , aslında insan davranışlarını ve bu davranışların altında yatan sebepleri araştıran bir yan bilim dalıdır.Psikoteknik, sürünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanan bir yöntemdir. Ehliyet almak isteyen kişilerin mutlaka alması gereken bir belgedir.

Psikometri

Psikometri diğer bir adı ile psikometrik psikoloji, davranışların ölçülmesi ve değerlendirilmesi,davranışların açıklanması ve yorumlanmasında yararlanabileceğimiz matematiksel modellerin geliştirilmesi ile ilgili bir bilim dalıdır.Bu bilim dalı insan davranışlarının ölçümü ile ilgilenmektedir. Zeka, yetenek, tutum gibi davranışları belirli yöntemler ve değerlendirmelerde bulunarak istatistik olarak bu değerlendirmeleri psikolojiye aktarma çabasıdır.


Benzer İçerik

Psikoteknik Nedir
Psikoteknik Nedir

Psikoteknik Nedir Psikoteknik, aslında psikoloji kapsamında değerlendirilen bir ifadedir. Psikoteknik, bireylerin çalışma şarrtlarına ne kadar uyum sa…

Psikiyatri Muayenesi
Psikiyatri Muayenesi

Psikiyatri Muayenesi Psikoteknik iki aşamadan oluşur önce psikolog nezaretinde psikoteknik testi yapılır. Psikoteknik testinden alınan sonuç ile en fa…

Psikoteknik Fiyatları
Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik Fiyatları İnsan davranışları ve zihinsel süreçlerini inceleyen ve bunların altında yatan sebepleri irdeleyen psikoloji biliminin yan dalla…