Psikoteknik Eğitiminin Özellikleri

Psikoteknik Eğitimi

Psikoteknik, psikoloji biliminin yan dalı olmakla birlikte asıl girdiği alan çalışma psikolojisidir. Çalışma psikolojisi içerinde değerlendirilen bu tekniğin birçok özelliği mevcut olmakla birlikte her ülkede güvenlik adı altında önemli bir yer tutmakta ve insanların can ve mal güvenliği için önem arz etmektedir. Psikoteknik genel anlamda irdelenecek olursa bireye yapılan bir dizi testler bütünüdür denilebilir. Özellikle ehliyet alacak ya da ehliyetine el konulmuş bireyler için düzenlenen psikoteknik eğitimin özellikleri içerisinde en önemlisi ise bir güvenlik tedbiri olmasıdır.

Bireyler için yapılan psikoteknik eğitimin özellikleri arasında çeşitli testler yer almaktadır. Bu testler bilgisayar tabanlı olup, güvenli sınırlar içerisinde bireyin mevcut ve olası durumlarını ifade etmeye çalışmaktadır.

Peki bu testlerin içeriği nasıldır?

Bu testler hem zihinsel, hem bedensel, hem de bireyin tutumlarına yönelik olup çok kapsamlıdır denilebilir. Özellikle trafik kazalarının getirdiği ölümlerin çok olduğu ülkelerde psikoteknik eğitim daha çok önem arz etmekle birlikte uygulama aşamalarına da çok dikkat edilmektedir. Zaten bu sebepten ötürü psikoteknik testler bilgisayar taban destekli yapılarak rapora kişisel hataların karışması önlenmiştir. Psikoteknik eğitimin özellikleri içerisinde yer alan en önemli faktör, bireyin bedensel yeterlilikleridir.

Bireyin el, kol ve göz koordinasyonu sağlayıp sağlamadığı bu testlerle hatasız şekilde ölçülmektedir. Özellikle herhangi bir göz problemi olan bireylerde ise gerekli tedavilerin sağlandıktan sonra raporun verilmesi öngörülür.

Daha sonraki aşamalarda ise yine bireyin zihinsel yeterlilikleri ve eksiklikleri de tespit edilerek rapora yansıtılmaktadır. Psikoteknik raporu hazırlanan kişinin herhangi bir psikolojik rahatsızlığı var mı, daha önce herhangi bir psikolojik yardım almış mı ve gerçekleşmesi muhtemel durumları varsa ne düzeyde olduğu tespit edilir ve gerekli önlemler ya da gerekiyorsa tedaviler bireye aktarılır. Ardından birey standart profil çiziyorsa, ya da gerekli yardımları aldıktan sonra bu profile giriyorsa geçerli bir psikoteknik raporu alabilir.

Psikoteknik eğitimin özellikleri ile alakalı bir diğer husus ise neden ve ne sıklıkla yapılması gerektiğidir. Bu test birçok ülkede olmakla birlikte Türkiye’de de güvenilir yerlerde ve uygun fiyatlarda yapılmaktadır. Can ve mal güvenliğinin ilk önlemini alan önemli bir test olduğu için beş yılda bir tekrarı yapılmaktadır. Bu sayede birey herhangi fiziksel ya da zihinsel sorunu olup olmadığını öğrenecek, hem de bireysel sorumluluk almanın bilincine varmış olacaktır. Hem halkın hem bireyin güvenlik önlemi alınmış olup, olası trafik kazalarının da önüne geçilmiş olacaktır.

Psikoteknik raporu sürücü adayları için ve alkol gibi sebeplerden ehliyetine el konulmuş bireyler için yapılmaktadır. Psikoteknik raporun alınması hususunda gerekli olan belgeler ise fotoğraf, nüfus kağıdı fotokopisi ve ehliyet fotokopisidir. Bilgisayar tabanlı testler aracılığıyla bir saat içerisinde gerçekleşen bu sistem ile birey psikoteknik değerlendirmeler sonucunda raporu alabilecektir.


Benzer İçerik

Psikoteknik Nedir
Psikoteknik Nedir

Psikoteknik Nedir Psikoteknik, aslında psikoloji kapsamında değerlendirilen bir ifadedir. Psikoteknik, bireylerin çalışma şarrtlarına ne kadar uyum sa…

Psikiyatri Muayenesi
Psikiyatri Muayenesi

Psikiyatri Muayenesi Psikoteknik iki aşamadan oluşur önce psikolog nezaretinde psikoteknik testi yapılır. Psikoteknik testinden alınan sonuç ile en fa…

Psikoteknik Fiyatları
Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik Fiyatları İnsan davranışları ve zihinsel süreçlerini inceleyen ve bunların altında yatan sebepleri irdeleyen psikoloji biliminin yan dalla…