Ekonomik Araç Kullanma

Ekonomik Araç Kullanma

Dünya çapında şüphesiz en çok paraların dönmüş olduğu sektörlerden birisi de ulaştırma sektörüdür. İnsanlar her zaman turistik olarak, bir tanıdık ziyareti olarak, üniversiteler de okumak amacıyla ya da sağlık amacıyla seyahat etmektedirler. Bu durum bazen hava bazen deniz ve genellikle de karadan olmaktadır. Bu denli büyük iş sektöründe iyi bir giriş yapmak isteyen kişilerin belirli yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Bu yeterliliğe sahip olduğunu kişiler gerekli birimlerce yapılan psikoteknik değerlendirmeler sonucu ve bu raporların ışığında bazı dersler alarak bu derslerin bitiminde bir imtihana girerek kazandıkları takdirde SRC belgesi almaktadırlar. SRC belgesi, ticari amaçlı araçların kullanılması için olmazsa olmaz olan belgedir ve eksikliği ile trafiğe çıkıldığında para cezası işlemleri uygulanmaktadır. Bu derece önemli bir belgenin alınması sırasında görülen birçok ders vardır ama içlerinde bulunan en önemlilerinden olan ve es geçilmemesi gerekenlerden birisi araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı dersidir.

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI DERSİNİN AMACI

Araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı adlı ders ile katılımcılara sunulacak olan birçok konu ile yolcu ya da yük taşımacılığı yapmakta olan araç kullanıcılarının kullandıkları taşıtların bilimsel olarak performanslarını analiz edebilmeleri ve otomotiv mühendisliğine ufak bir giriş yapılarak temel kavramları ile ekonomik araç kullanabilme kabiliyetine sahip olmaları amaçlanmaktadır. Araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı adlı dersi alan kişilerden beklenmekte olan bilgi ve beceriler ışığında taşıtların oluşumları ve performans bilgileri hakkında bir fikre sahip olmaları, mühendislik temellerini kavrayarak kısa bir giriş yapmak, araçların motorlarının özelliklerini öğrenmek, yakıt tasarrufu sağlamak üzere yakıt tüketimini önemli oranlarda etkileyen faktörleri öğrenmek ve taşıtları ekonomik bir düzeyde yakıt yakacak biçimde kullanma yetilerine sahip olmaları beklenmektedir. Bununla birlikte araç için en önemli nokta olan fren sistemleri hakkında bilgi edinirler, fren sistemlerini öğrenip, uygun frenleme tekniği kullanırlar.
 

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ADLI DERS İLE ÖĞRENİLMESİ BEKLENEN KONULAR

Ekonomik bir biçimde yakıt yakarak araç kullanımı ve araç bilgisi konularından sonra araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı adlı ders ile birlikte birçok terim ve araç hakkında bilgi katılımcılara aktarılacaktır. Sürüşünüz için gerekli olan bazı durumlara verilen terimleri öğrenerek daha güvenli ve daha kurallı bir şekilde katılımcılar araçlarını sürecek ve bu konuya yabancı kalmayacaklardır. Daha sonra bu ders ile birlikte M sınıfı, N sınıfı, O sınıfı gibi araçlar hakkında bilgiler öğrenilecek ve bütün araçları yakında tanımak katılımcılardan beklenecektir. Ayrıca bütün bunların yanında bu ders aracılığı ile katılımcılara verilecek olan lastikleri doğru kullanma ve aracınızı ekonomik olarak kullanmak için geçerli olan hususlar sunulacak ve öğrenmeleri amaçlanacaktır.


Referanslar