Güzergah ve Geçiş Belgeleri

GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ

SRC belgesi almak isteyen kişiler için müfredata konulmuş ve birçok kurs tarafından iki saat olarak sunulmakta güzergah ve geçiş belgeleri adlı ders ile geçiş belgeleri, eşya taşımak için gereken belgeler, farklı tip araçlar için gereken belgeler, geçiş belgesi dağıtımı ve geçiş belgesi geçişinden muaf tutulacak taşımalar gibi daha birçok konuyu işleyen önemli hususlar kavrayacaksınız. Ticari araç kullanım alanına giriş yapma düşünceniz ile başvurmuş olduğunuz bu kurs dahilinde sizlere sunulacak olan bazı konular bu yazıda sizlerle paylaşılarak bilgi sahibi olmanız amaçlanmaktadır. İlk olarak değineceğimiz nokta ticari araçlarla taşınacak bir eşya için gerekli olan 4 temel unsur konusudur.

Bu unsurlara göz atacak olursak yasalarca belirlenmiş nakli yasak olmayan eşyaların nakledilmesi, yine yasalarca belirlenmiş ve gerekli yeterliliğe sahip olan taşımacılar 4 temel unsurun ilk ikisini oluşturmaktadır. Son ikisine bakacak olursak taşımacının yetkisiyle görevlendirilmiş olan taşıma aracı ve bu aracın sevk ve idaresinde görev alabilecek SRC belgesine sahip olan sürücünün bulunması olarak sayabiliriz. Ayrıca kişilerin geçiş belgesi alabilmesi için eşya taşımacılığı, lojistik ve kargo işletmeciliği yapmaları şartı sunulmaktadır. Daha sonra güzergah ve geçiş belgeleri dersi kapsamında verilecek konulardan birisi de eşya belgeleri adlı konudur.

EŞYA BELGELERİ HAKKINDA BİLGİ

Güzergah ve geçiş belgeleri adlı dersin önemli olan bu kısmında eşyalar ve taşımacılığı için gerekli olan belgeler katılımcılara sunulacaktır. Bu belgelere bakacak olursak ilk olarak karşımıza taşıma senedi çıkmaktadır. Taşıma senedi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince her türlü ticari boyutta bulunan eşyanın taşınmasının yapılması için senet gerekmektedir. Ayrıca belirlenmiş olan bir mevzuata göre ticari mallar sevk irsaliyesi olmaksızın ya da faturası bulunmaksızın hiçbir şekilde taşınması yapılamamaktadır.

Mal Faturasına baktığımız zaman araca yüklenmiş olan mala ait satıcı firmanın adına hazırlanmış ve mal ya da hizmetin satıldığını göstermekte olan belge olduğunu ve gerekli olduğunu görüyoruz. Bu ve bunun gibi gerekli olan eşya belgelerini bu derste katılımcılara uzman kadro tarafından sunulacaktır. Ayrıca bu ders sadece eşya ile kalmayıp araçlar içinde gereken belgeler hakkında bilgileri sizlere sunacaktır. Bilgi sahibi olmanız dileğiyle güzergah ve geçiş belgeleri adlı dersin tekrar içermiş olduğu araç için gerekli olan belgelere de bu yazımızda değineceğiz.

ARAÇ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER HAKKINDA BİLGİLER

Araç için gerekli olan belgelerin en başında tartışmasız taşıt kartı gelmektedir. Aracın durumu hakkında bilgi vermekte olan taşıt kartının bulundurulması zorunludur. Daha sonra taşıt onay belgesini taşımakta önemli hususlardan bir tanesidir. Yine bu ders kapsamında bilgi alacağımız hususlardan olan taşıma işlemini gerçekleştiren kişilerin araçlarına geçiş belgeleri alabilmesi için C2, L2 ve M3 yetki belgelerine sahip olmaları ve nasıl alınacaklarına değinilmektedir.


Referanslar