Turizm Taşımacılığı

Turizm Taşımacılığı

Turizm dediğimiz zaman akla ilk gelen tanım, insanların dinlenme, gezmek ve yeni yerler görmek, eğlenmek ve sağlık gibi durumlar için gerçekleştirmekte oldukları faaliyetler bütünüdür. Bu işlemi gerçekleştiren kişiler ise turist olarak tanımlanmaktadırlar. Uluslararası turizmi etkileyen en önemli unsur tartışmasız ulaşımdır. Ulaşım bir yere ne kadar kolay ve kaliteli olursa turizm ister istemez o yerin en büyük geçim kaynaklarından birisi olma durumuna gelir. Bu durum ile de turizm taşımacılığı gibi bir kavram ortaya çıkmaktadır ve oldukça zor bir durumdur. Bu durum hizmetin satın alınmadan görülmeyen, tadılmayan, hissedilmeyen ya da koklanmayan bir ürünü olmasıdır. Yine dayanıksızlık yani hizmetin depo edilememesi gibi bir durumun olması ve yine ayrılmazlık yani hizmetin aynı anda üretilir bir biçimde ortaya çıkması ve üreticisinden ayrılmasının mümkün olmaması durumlarıdır.


 

TURİZM TAŞIMA ARAÇLARINDA BEKLENEN NİTELİKLER

Turist taşıma araçları turizm sektörünün bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu yüzden niteliklerinin ne olduğu önemlidir. Turizm taşımacılığı yapılmakta olan araçlara TÜRSAB (Türkiye Seyahat ve Acenteleri Birliği) tarafından bir belge sunulmaktadır. Bu belge dahilinde bu araçlarda aranan niteliklere göz atacak olursak ilk olarak Karayolları Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu kanun ve mevzuatlar kapsamında sahip olması gereken özelliklerin olması gerekir. Daha sonra gerekli olan araç içi ısıtma, havalandırma ve soğutma birimlerinin eksiksiz bir biçimde çalışması gerekmektedir. Ayrıca standartlarca belirlenen bir durum ile her 15 koltuğa ait olacak 1 adet yangın söndürme tüpünün yine araçta bulunması beklenmektedir. Aracın yaşının en fazla 8 olması durumu da önem ibraz etmektedir. Ayrıca turistler içinde koltuk sigortasının da yaptırılması gerekmektedir. Bunlarla birlikte araçların temiz ve bakımlı olması ve yatar koltuklara sahip olması ile ön sıralarında ki koltuklarda emniyet kemerlerine sahip olması durumları beklenmektedir. Turlar için oluşturulan programlar kapsamı için tercih edilen otobüsler çoğunlukla seyahat firmaları tarafından turizm taşımacılığı yapan otobüs firmalarından kiralamaktadırlar. Turistlerin vardıkları yerden başlayarak devam etmekte olan turlar, geldikleri olan merkeze tekrar dönmeleri ile sona ermektedir. Gerçekleşecek olan turlar ve transferler için ulaştırma araçlarının, turistin bulunduğu noktada daha önceden bulunması gerekmektedir.Turizm taşımacılığı  psikoteknik belgesi almayı gerektirir mi?
 

SEYAHAT ACENTELERİ HAKKINDA BİLGİ

Turizm taşımacılığı sektörünün temelini oluşturmakta olan ve bakanlıkça verilen işletme yetkisine sahip olmak için Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne üye olmaları zorunlu olmaktadır. Katılımcılara kurslarda sunulacak olan bu ders kapsamında seyahat acentelerinin nasıl kurulduğunu ve nasıl bir yol izleyerek işleyişlerini sürdürdükleri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu işleyiş hakkında bu yazıda kısaca bahsedecek olursak ilk değinmemiz gereken nokta seyahat acentelerinin kaç gruba ayrılması olacaktır. Seyahat acenteleri A, B ve C grubu seyahat acenteleri olmak üzere ikiye ayrılır ve bu grupların her birisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen işletme belgesi sonucunda kurulmaktadırlar.

Src belgesi nasıl alınır ve Src Belgesi alma ile ilgili dökümanlarımızı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.


Referanslar