Yasal Sorumluluklar

Yasal sorumluluklar

Ticari araç kullanmak isteyen kişilerde bulundurulması istenen belgelerden birisi olan SRC belgesi için bazı konuları katılımcıların bilmesi ve bu konular hakkında olacak sınavdan geçmeleri gerekmektedir. Bu konular arasında taşımacılık yapan kişilerin ve sürücülerin yasal sorumluluklarını ve sigorta durumlarını inceleyen bir ders içeriği de mevcut bulunmaktadır. Yasal sorumluluklar, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 22. Maddesine göre belirlenmiş bir durumdadır. Bu yönetmeliğe göre yolcu ve eşya taşımaları sırasında kanunlara, yönetmeliğe ve diğer belirlenen tüm mevzuatlara ve Türkiye adına geçerli olan uluslararası anlaşmalara ve sözleşmelere uygun olarak yapılması.

Yetki belgesine sahip olan kişinin kendi acentesinin yapmış olduğu faaliyetler ve işlemlerden yine kendisi sorumludur. Taşıma işlemini gerçekleştiren ve yetki sahibi olan kişi yolcu, eşyanın güvenle taşınmasından sorumlu ve bir hasar durumunda da yine yetki sahibi kişi sorumlu tutulmaktadır. Yetki belgesine sahip olan kişiler ayrıca çevreyi ve insanlar ile alakalı her şeyi korumak ve çevre kirliliğini önlemek adına bir takım önlemler almak ile sorumludur. 

TAŞIMACININ KUSURU İLE OLUŞABİLECEK YÜKÜMLÜLÜKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Yetki belgesine sahip olan kişiler yolcuların hiçbir zarar görmeden sağlıklı, rahat ve hiçbir riske girmeksizin güvenle yapılacak bir yolculuk sunması, her türlü eşya ve kargo taşımalarında da güvenle ve daha önce belirlenmiş yere kadar götürmek ile sorumlu olmaktadır. Ayrıca yetki belgesine sahip olmanın yanında mutlaka taşıt kartlarını da yanlarında taşımaları gerekmektedir. Yönetmeliklere göre belirlenmiş olan sigorta tipleri bulunmayan araçları, hiçbir araç sahibi trafiğe çıkaramaz. Bu ve bunun gibi konuların belirlenmiş ve yürürlükte olan bu yasalar çerçevesinde öğrenilmesi kaçınılmazdır. Bunun için SRC eğitimi için belirlenen dersler arasında bulunan yasal sorumluluklar ve sigorta adlı bu ders müfredattaki önemli yerini alış bulunmaktadır. Bu gibi yasa maddeleri ile birlikte daha birçok konu içeren yasal sorumluluklar ve sigorta dersi 3 bölüme ayrılarak katılımcılara sunulmaktadır.

İlk bölümdeki bilgiler bu başlık altında anlatılmış olan taşımacının kusuru ile oluşabilecek yükümlülükler adlı konu ile anlatılmaya başlanıp daha sonra Karayolları Trafik Kanununa ve Yönetmeliği ile ortaya çıkmış olan sorumlulukları içermektedir. İkinci bölüm olarak herhangi bir kural ihlalinden kaynaklı oluşacak ceza kesilmelerini içeren maddi ve manevi tazminat adlı konu ile devam edecektir. Bu konu içerisinde taşıyıcının maddi ve manevi tazminat belirlenmesinde sorumlu ya da sorumlu tutulmadığı durumlar incelenecektir. Daha sonra derslere 3. Bölüm ile devam edilecek ve bu bölümde de sigorta hakkında bilgiler verilecektir. 
 

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTANIN ÖNEMİ

Sizlere verilecek olan yasal sorumluluklar ve sigorta adlı ders ile kavramış olduğunuz konular ışığında kişisel, yolcu ve taşınan eşyanın sahibi olan kişiler için belirlenmiş ve yürürlükte olan yasalar tarafından sunulmakta olan hakları öğreneceksiniz.


Referanslar