Zihinsel Yetenek

Zihinsel Yetenek ve Beceriler Nedir

Zihinsel yetenek ve beceriler sürücü adaylarının güvenli bir şekilde trafiğe çıkması için psiko-teknik merkezleri tarafından geliştirilmiş olan tekniklerdir. Güvenli bir sürüşü hedef alan bu tekniklerin içerisinde pek çok test bulunmaktadır. Bu testler sayesinde sürücü adaylarının zihinsel yetenek ve beceriler ile ilgili bilinç altı bilgileri ortaya çıkmış olmaktadır. Yalnızca trafikte doğru araba sürmek ya da olaylar karşısında doğru tepkiler vermek değil, aynı zamanda güvenilir bir sürücü olmak için de gerekli olan bu testlerden geçmek oldukça iyi olacaktır. Zihinsel yetenek ve beceriler içerisinde bulundurmuş olduğu testler ile kişilerin olaylar karşısında nasıl bir tepki vereceklerini yapılacak olan testler sayesinde belli etmektedirler.

Zihinsel Yetenek ve Beceriler Hangi Testlerden Oluşmaktadır?

Zihinsel yetenek ve beceriler dendiği zaman akıllara psiko-teknik merkezleri tarafından yapılmakta olan testler gelmektedir. Bu testlerin başlıcaları;

 • Görsel Algı Bellek Testi,

 • Görsel Süreklilik Testi,

 • Seçici Dikkat Testi,

 • Sürekli Dikkat Testi,

 • Koordinasyon Testi,

 • Muhakame Testi,

 • Çarpışma Tahmini Testi,

 • Hız-Mesafe Tahmini Testi,

 • Çevresel Görüş Testi

 • Tepki Hızı Testi

  Bunun yanı sıra çeşitli konularda bir de güvenlik formu mevcuttur.

Örneğin; Heyecan Arama Envanteri,
Demografik Bilgi Formu,
Sürücü Davranışları Kısa Ölçeği ve
Trafiğe İlişkin Görüş Testleri’nden meydana gelmektedir.

Zihinsel Yetenek ve Beceriler İle İlgili Testler Neden Uygulanmaktadır?

Psikoteknik merkezleri tarafından sürücü adaylarına uygulanan zihinsel yetenek ve beceriler ile ilgili pek çok test vardır. Bu testlerin uygulanmasındaki asıl amaç; adayların trafikte olan güvenliğini artırmayı hedeflemektedir. Örneğin herhangi bir kaza anında oldukça korkan, panik yapan ya da benzeri tepkiler veren kişiler yaşanmakta olan olayın şoku ile ne yapması gerektiğini bilemez, fakat bu kişilerin böyle durumlarda nasıl tepkiler vereceği dijital ortamlar sayesinde ölçülmüş ise gerekli olan olumsuzlukları psikologlar ve psikiyatrlar inceler. İncelemenin sonucunda aday sürüyücüye böyle durumlarda ne yapması gerektiği öğretilir ve kişi kendisini çok daha rahatlamış hisseder. Nihayetinde bilmediği bir şeyi öğrenmiş ve karşılaşma olasılığı olabilecek durum karşısında nasıl bir tepki vereceğini biliyor. Bu da kendisini güvende hissetmesini sağlarken aynı zamanda trafikte daha kontrollü bir birey olması gerektiğini ona hatırlatıyor.

Psikoteknik merkezlerinde uygulanan bu yöntemler sayesinde kişiler yalnızca ne yapmaları gerektiğini öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda kendileri için en doğru olan tepkiye de karar verebilme yetilerini artırıyorlar. Bu da bir süre sonra kişinin kendini zihinen daha güçlü hissetmesine sebep oluyor. Zihnen daha güçlü hisseden bireyler sayesinde trafikte daha kontrollü ve daha bilgili bireyler ortaya çıkıyor. Siz de kendinizde bulunan dikkat eksikliklerinin farkına vardıysanız ve bir an önce bu durumun sona ermesini istiyorsanız bir Psikoteknik merkezine giderek kendileri ile bu problemlerinizi paylaşıp daha sağlıklı tepkiler vermeye başlayabilirsiniz.


Referanslar