Psikoteknik Rapor İçin Yasal Uygulama

PSİKOTEKNİK İÇİN YASAL UYGULAMA

İnsan psikolojisinin arz ettiği önem doğrultusunda bu bilim dalı çeşitli yan dallar gösterir olmuştur. Bunlardan yalnızca biri olan çalışma psikolojisi ilerleyen iş sektörüyle paralellik gösterirken, bu kapsam içerisinde yer alan psikoteknikten bahsetmek gerekir. Psikoteknik, adının altında yatan anlamdan da anlaşılabileceği üzere psikoloji tekniği kullanılarak insanlar üzerinde yapılan testler bütünüdür. Bu testler daha çok ehliyet almış sürücüler için yapılan çeşitli aşamalar içermektedir.

Psikoteknik değerlendirme için bedensel, zihinsel ve ruhsal işlev bütünlüğü ele alınmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler psikoteknik raporu için yasal uygulama çerçevesindedir. Bunlardan kısaca şöyle bahsedilebilir. Bireyin el kol koordinasyonu, vücut konsantrasyonu, en önemlisi de göz sağlığı gibi çeşitli bedensel yeterlilikleri ve sınırlılıkları araştırılır. Özellikte trafiğe çıkacak olan sürücü için büyük önem arz eden göz sağlığı bu değerlendirmeler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Eğer psikoteknik değerlendirme yapılan bireyde herhangi bir sorunla karşılaşılırsa bu sorunlar paralelinde birey bilgilendirilir ve gerekirse sağlık kuruluşlarına yönlendirmeler yapılır.

Bu değerlendirmeler içerisinde bir diğer önemli husus ise bireyin zihinsel durumudur. Herhangi bir zihinsel sorunu olan ya da psikolojik rahatsızlığı olan bireyler çeşitli testlere tabi tutularak değerlendirilir. Trafikte kendi ve diğer sürücülerin sebebiyet vereceği beklenmedik kazaların oluşmaması için bireyin psikolojisinin de bu noktada önem arz ettiği görülmektedir. Son olarak yine bireyin akıl, muhakeme kurma, tutarlı davranma gibi normal birey davranışları göstermesi de göz ardı edilmeyen bir husustur. Tüm bu aşamalar psikoteknik için yasal uygulama kapsamında olup ilgili kurumlarca düzen içerisinde yürütülmektedir.

Birey yeterli zihinsel, bedensel ve ruhsal bütünlüğü sağladığı takdirde psikoteknik için yasal uygulama kapsamında ele alınan değerlerle sonucu elde edilir. Böylelikle artık trafik için sorun teşkil etmeyen sürücü adaylarından söz edilebilir. Bir birey sürücü ehliyetini raporlu şekilde alabilmek ya da herhangi bir sebepten ötürü ehliyetine el konulmuş ise ehliyetini geri alabilmek için psikoteknik için yasal uygulama kapsamında testlere tabi tutulur.

Psikoteknik için yasal uygulama kapsamında;

  1. 2 adet vesikalık fotoğraf

  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

  3. Ehliyet fotokopisi

Olmak üzere belirlenen belgelerle ilgili kurumlara başvurmalıdır. Psikoteknik raporun hazırlanması için gerekli süre en az bir saat olmalıdır. Bilgisayar tabanlı hazırlanmış testlerle gerçekleştirilen psikoteknik değerlendirme, bir saatin altında gerçekleştirilirse kabul edilmez.

Psikoteknik rapor tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok önemlidir ve bu sebepten ötürü her beş yılda bir psikoteknik için yasal uygulama kapsamında tekrarı gerçekleştirilmektedir. Bu testler uygun bir fiyata yapıldığı için ne zamanı ne de bütçeyi tehlikeye atmayan bir program çerçevesi içerisinde yürütülmektedir. Tek yapılması gereken ilgili evraklarla, makul bir fiyata bir saat içerisinde çeşitli testlere tabi tutulmak olacaktır. Bu sayede birey sorumluluklarını da yerine getirmiş olmanın bilinciyle trafiğe gönül rahatlığıyla çıkacaktır.


Referanslar