Trafik Cezaları ve Kurallar

Trafik cezaları ve kurallar

Taşıt trafiğinin akışının düzenli olarak sağlanabilmesi için konulmuş belli trafik kuralları bulunmaktadır. İnsan hayatının her alanında belirli bir düzen bulunmak zorundadır. Düzen içerisinde ilerlemesi gereken şeylerin başında trafik gelmektedir. Çünkü bir yerden başka bir yere ulaşımı ağırlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilmek için bu düzen trafikte şarttır.

Sürücülerin uyması gereken kuralları şöyle sıralamak mümkündür. Alkolü araç kullanılmaması gerekmektedir. Trafik kazalarına neden olan sebepler incelendiğinde, içkili araç kullanan sürücüler ile yayaların karıştığı kazaların küçümsenmeyecek sayılara eriştiği görülmektedir. Aracın hızı azaltılmalı gerektiği zaman fren yapmaya hazır konumda bulunulmalıdır. Özellikle okul geçitlerine yaklaşırken her an bir öğrenci çıkabileceği hesaba katılmalı, çok dikkatli olunmalıdır. Yaya geçitlerinde durulup yayaların ve öğrencilerin güvenle geçmeleri beklenmelidir. Bu tür geçitlerde okul taşıtı ya da araç varsa geçilmemelidir. Yaya geçitlerinde durup yayalara yol verilirken soldan gelip geçitte durmadan geçen araçlarsa varsa, önden geçen yayalar korno ve ya el hareketi gibi yollarla uyarılmalıdır. Yaya geçidinde durarak yayalara yol veren taşıtların solundan geçilmez, arkasında durup beklemek gerekir.

Yayaların uyması gereken trafik kuralları ise; yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerden geçilmeli, ışıksız kavşaklarda çapraz geçilmemeli ve ya geçitlerin bulunduğu çizgiler kullanılmalıdır. Mutlaka üst geçitler varsa üst geçitler kullanılmalıdır. Asla ve asla kavşak noktalarının ortasından ve çapraz olarak geçilmemelidir. Araçlar yayalara uzak görünebilir fakat hızlarının çok olacağı unutulmamalıdır. Sürücülere göz göze gelinmeli ve niyet gösterilmelidir. Park etmiş araçların arasından diğer taşıtları görmek zor olduğu için yola çıkmak için acele edilmemelidir. Yetersiz görüşün olduğu yerlerde yola çıkmak, karşıya geçmek için acele edilmemelidir. Yeşil ışık yola iki adım mesafede beklenmeli hemen yola inilmemelidir.

Yayalara yeşil ışık yanmış olsa bile araçlara dikkat edilmemelidir. Kavşak noktalarında trafik polisi varsa onun işaretleri gözlenmelidir. Sürücüler şerit izleme kurallarına dikkat etmelidir. Sürücülerin geçme, dönme, duraklama, durma ve park yapma gibi haller dışında şerit değiştirmelerine dikkat etmesi gerekir. Uykusuz ve yorgun araç kullanılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Öndeki aracı geçme kaidelerine uyulmalıdır. Arkadan çarpma neticesinde olan kazalar incelendiğinde sürücülerin büyük çoğunluğunun önündeki araçla arasındaki mesafesini ayarlayamamasından kaynaklandığından takip mesafesine dikkat edilmelidir.

Trafik kurallarına uyulmadığı takdirlerde sürücülere gerekli yönetmelikler çerçevesinde trafik cezaları verilmektedir. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişi beklenmelidir. Gidişe ayrılan en soldaki şerit sürekli işgal edilmemelidir. Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulmalıdır. Dönel kavşaklarda kurallara uygun davranılmalıdır. Trafik işareti bulunmayan dar yollardaki karşılaşmalarda geçiş kolaylığı sağlanmalıdır. Kavşağa yaklaşırken yavaşlamalı ve geçiş önceliği olan araçlara imkân verilmelidir. İndirme ve bindirme kurallarına uyulmalıdır. Kara yolları üzerinde zorunlu haller dışında duraklamamalı ve park edilmemelidir. Aksi takdirde cezai işlem uygulanmalıdır.


Referanslar