Tehlikeli Madde Taşımacılığı

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nedir?

İçinde insan sağlığını olumsuz etkileyecek, doğal çevreyi tehdit edici katı, sıvı, gaz halindeki maddelerin taşınması esnasında büyük önem gösterilmesidir. Radyoaktif, yanıcı, patlayıcı, aşındırıcı, oksidin, boğucu, alerjen maddeler bu gruba dâhildirler. Tehlikeli Madde Taşımacılığı kara yolu, deniz yolu ve tren yolu gibi seçeneklerden yapılabilmektedir. Tehlikeli madde taşımacılığı işleminin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Hal böyle olunca bu taşımacılığı yapacak şoföre fazlaca iş düşmektedir. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan şoförlerimizin bilmesi gerekenler:
# Tehlikeli madde taşımacılığı dersi alınmalıdır: Bu ders SRC3 ve SRC4 (SRC, sürücülerin şoförlüğü bir meslek olarak yapabilmeleri için ellerinde olması gereken bir belgedir.)belgesi eğitimlerinde 2 ders olarak verilmektedir. SRC1 ve SRC2 belgesi alanlar u dersten muaf tutulmaktadır. SRC5 ise Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan şoförlerde olması gereken ir belgedir. Bu dersin amacı: tehlikeli madde taşımacılığı yapan şoförler taşıdıkları madde ile ilgili bir sıkıntıya girdiklerinde öncelikli olarak ne yapmaları gerektiğine dair bilgiler içeren bir derstir.
# Tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili olarak 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdamı ve güvenli madde güvenlik danışmanına başvurma zorunlu hale gelmektedir. Aynı zamanda bu maddeleri taşıyanlarda tehlikeli madde faaliyet belgesi aranmaktadır.
ADR nedir?
Tehlikeli madde taşımacılığı yapabilmek için getirilmiş standartlar. Amaç: bu maddelerin taşınmasındaki tehlikeyi en aza indirgemektir. ADR sertifikası bulunmayan sürücüler Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapamamaktadır. Tehlikeli madde taşımacılığında araçlarda alınabilecek önlemler:
# Araçların ön ve arka yanlarına görünür şekil ve boyutta tehlikeli yük yazısı yazılmalıdır.
# Bu araçlar karayollarında diğer araçlara 50 metre mesafe bırakılarak gitmeli ve duraklama halinde ise 20 metre mesafe bulundurulmalıdır.
# Aynı zamanda alınabilecek ufak ama hayat kurtarıcı bazı önlemlerde vardır ki bunlar: Gaz maskesi Koruyucu önlük Steril su Yangın söndürme tüpü
# Yükleme ve boşaltma sırasında gerekli güvenlik tedbirleri alınmalı ve araba çalışır durumda olmamalıdır. Tehlikeli madde taşımacılığını yasal olmayan yollarla, izinsiz yapmaya/yaptırmaya çalışan insanlar için ise cezaların daha caydırıcı olması gerekmektedir. .

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI(ADR)

Ticari araç kullanımı yapmak isteyen kişiler, SRC belgesini almaları gerekmektedir. Bu belge sayesinde aldıkları bazı dersler ışığında eğitimlerini tamamlayacaklar ve istenilen mesleki yeterliliğe de sahip olarak trafiğe çıkarmak zorunda oldukları SRC belgesini de edinmiş olacaklar. Bilindiği üzere SRC belgesi 5 farklı belgeden oluşmaktadır. SRC1, uluslararası yolcu taşıma, SRC2, şehir içi yolcu taşıma, SRC3, uluslararası nakliyat yapma, SRC4, şehir içi nakliyat yapma ve son olarak da SRC5 tehlikeli madde taşıyıcılığı yapma belgesi vermektedir. SRC5 ile eğitimi verilmekte olan tehlikeli madde taşımacılığı adlı ders 3 farklı bölüme ayrılmıştır ve katılımcılara bu şekilde sunulmaktadır. Bu yazıda sizlere ders içeriğindeki konular hakkında bilgi sahibi olmanız dileğiyle bazı bilgiler verilecektir. İlk olarak yanıcı, yakıcı ve tehlikeli olan atıklardan oluşmakta olan tehlikeli maddelerin şehir içi ya da uluslararası taşımasını yapmakta olan sürücüler, ADR adlı bir sertifikaya sahip olmaları beklenmektedir ve bu sertifika diğer bir ismi ile SRC5 belgesi adı altında verilmektedir.

TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

Tehlikeli olan maddeler fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre çeşitlenmektedirler. Bunlar patlayıcı maddeler, yanıcı maddeler, parlayıcı maddeler, yakıcı maddeler, kolayca ateş alma özellikleri olan maddeler, zehirli maddeler ve radyoaktif maddeler olarak sınıflandırılabilmektedir. Tehlikeli madde taşımacılığı adlı dersin ilk bölümünde verilmekte olan bu bilgiler ışığında en önemli ve ilk yapılması gereken konu olan taşınan maddeleri tanımak ve özelliklerini bilmenin faydaları katılımcılara sunulmaktadır. Bunun devamı ikinci bölümde katılımcılara daha detaylı ve daha çok uygulama isteyen bir konu olan tehlikeli maddelerin yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması adlı içerikler sunulacaktır. Bu içerik ile katılıcılar tehlikeli maddelerin yüklenmesi, boşaltılması, taşınması sırasında meydana gelebilecek olumsuzlukları, trafik güvenliğini sağlamak için yapması gereken kuralları öğrenmesi amaçlanmaktadır.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Taşınan maddelerin nitelikleri bu konu huşunda katılımcılara sunularak onları bu ciddi iş için daha sağlam hazırlanmaları hedefe alınmaktadır. Taşınan tehlikeli maddeler, özelliklerine nazaran en düşük risk ile taşınması sağlanacak şekilde bir ambalajlama işleminin yapılmasını yine bu konu içerisinde tehlikeli madde taşımacılığı adlı derste katılımcılara tüm inceliği ile öğretilecektir. Bununla birlikte yine radyoaktif maddelerin yüklenmesi, taşınması ve boşaltılmasının yine güvenli bir şekilde yapılması için gerekli olan hususlar da sizlere sunulacaktır.

Ayrıca sizlere sürücünün kolayca ulaşabileceği yerlerde yangın tüplerinin bulunması, park etme durumunda araç sürücüsü ya da ikinci bir kişi ile devamlı park halinin gözlenmesi gibi durumlar da tüm önemi ile derslerde anlatılacaktır. Ayrıca sizlere madde taşıyan araçlar için hangi yollarda ne kadar hızla gidilip gidilmemesi gerektiği de kurs kapsamında katılımcılara aktarılacaktır. Bütün bunlardan sonra üçüncü bölüm ışığında katılımcılara tehlikeli madde taşımacılığı yapan kişilerin yanlarına alması gereken taşıma evrakları hakkında da kapsamlı bilgiler verilecektir.
 


Referanslar