Psikoteknik Tanımı

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME TANIMI VE KAPSAMI

İnsanlar için önem arz eden psikoloji biliminin alt dallarından birisi psikotekniktir. Psikoteknik değerlendirme tanımı ve kapsamı olarak ele alınacak olursa daha çok davranış psikolojisi içerisinde ele almak mümkündür. Bu kapsam doğrultusunda psikoteknik, daha çok ehliyetini almış sürücülerin bedensel yeterlilikleri, zihinsel durumları ve hatta ruhsal pozisyonları hakkında bilgi verebilmektedir.

Psikoteknik değerlendirme tanımı ve kapsamı daha ayrıntılı bir şekilde irdelenecek olursa, ilk olarak bireyin hafıza, muhakeme kurma, karar verme gibi zihinsel faaliyetlerinin işlevini kapsar. Bireyin herhangi bir zihinsel engelinin olup olmadığı, şu an içinde bulunduğu ruhsal pozisyon ve daha önce varsa geçirmiş olduğu psikolojik travmalar tespit edilmeye çalışılır. Birey bu bu testlerden olumsuz sonuç alırsa gerekli takviyelerin yapılması ve yönlendirmeler de yapılmaktadır.

Bir diğer test de bireyin bedensel yeterliliği üzerine yapılmıştır. El, kol, göz koordinasyonlarının yeterli düzeyde olup olmadığı test edilir. Özellikle sürücüler için önem arz eden göz sağlığı testleri de psikoteknik değerlendirmeler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Eğer bireyin göz sorunu varsa da gerekli sağlık koşullarını yerine getirmesi hususunda birey bilgilendirilir.

Hem bedensel, hem zihinsel olarak en ince ayrıntısına kadar inceleme yapıp sürücü adaylarının trafiğe hazırlık durumunu test eden bu seri testler dizini aynı zamanda kişinin hal ve hareketlerine ve tutarlılık seviyelerini de dikkate almaya çalışır. Psikoteknik değerlendirme tanımı ve kapsamı adı altında tüm testleri tamamlayan bireylerin psikoteknik raporları hazırlanır.

Psikoteknik değerlendirme tanımı ve kapsamı için bireyin kendisi yeterli değildir. Bu değerlendirmelerin yapılabilmesi için öncelikle kişinin fotoğrafına, nüfus belgesi fotokopisine ve ehliyetinin fotokopisine ihtiyaç duyulmaktadır. Daha sonra ilgili yerlerde bilgisayar tabanlı hazırlanmış testlerle bu işlem gerçekleşmektedir. Psikoteknik testlerin yapılması için bir saat yeterli bir süredir. Bir saatin altında kalan testler geçersiz sayılmaktadır. Tüm bu seri testler dizini bilgisayar tabanlı destek ile bir saat gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanmaktadır.

Psikoteknik test neden yaptırılmalıdır?

Psikoteknik testler aracılığı ile birey öncelikle hem bedensel, hem zihinsel, hem de ruhsal yeterliliklerinin ve eksikliklerinin farkına varır. Eğer bir problem durumu ile karşılaşılırsa böyle sürücüler trafikten uzak tutularak olası can ve mal kaybı engellenmiş olur. Tüm bunların yanında birey sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin bilincine varmış olacaktır.

Kısa süren bu testler dizini aynı zamanda makul bir fiyata gerçekleştirilir. Beş yılda bir gerçekleştirilmesi gereken psikoteknik testler bireyin ne zamanını ne de parasını riske atmadan, insan hayatını önemsediği ve duyarlı vatandaş profilini benimsettiği için de oldukça önem arz etmektedir.

Birey eğer sürücü ehliyetini almış ya da herhangi bir sebepten ötürü ( alkol gibi ) ehliyetine el konulmuşsa bu psikoteknik değerlendirme tanımı ve kapsamı içerisinde testlere tabi tutularak ehliyetini almış olacaktır.


Referanslar